Ολοκληρωμένα Projects

SHADE

Το πείραμα SHADE [SDR Helix Antenna Deployment Experiment] αποτέλεσε την πρώτη συμμετοχή ελληνικής φοιτητικής ομάδας στο φοιτητικό πρόγραμμα διαστημικής REXUS/BEXUS. Το πείραμα εκτελέστηκε στο στρατοσφαιρικό μπαλόνι BEXUS και εκτοξεύτηκε τον Οκτώβριο του 2019 από το κέντρο ESRANGE (Κίρουνα, Σουηδία).
Το SDR Helix Antenna Deployment Experiment (SHADE) είναι μια ελικοειδής κεραία που λειτουργεί με SDR, με μηχανισμό ανάπτυξης με ελατήριο και σύστημα αυτοματισμού Ground-Station-Tracking. Μια ελικοειδής κεραία, που προστατεύεται από ένα κάλυμμα από τεφλόν, λειτουργεί από μια μονάδα SDR που μεταδίδει δεδομένα στον επίγειο σταθμό. Για να αντισταθμιστεί το στενό εύρος δέσμης, έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα αυτοματισμού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κεραία θα δείχνει πάντα στον επίγειο σταθμό και θα διατηρεί τις εφαρμογές Τηλεμετρίας Παρακολούθησης και Διοίκησης (TT&C). Επιπλέον, έχει εφαρμοστεί ένας μηχανισμός ανάπτυξης που εκμεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά ελατηρίου της κεραίας εξασφαλίζοντας μειωμένο μέγεθος για το σύστημα.

LIGHT

Το πείραμα LIGHT [Lunar Navigation Helmet] αντιπροσωπεύει τις συμμετοχές της ομάδα BEAM στο πρόγραμμα IGLUNA. Το πείραμα συμμετείχε στο πρόγραμμα για δύο συνεχόμενες χρονιές: IGLUNA 2020 και IGLUNA 2021.
Στόχος του πειράματος LIGHT ήταν ο σχεδιασμός ενός gadget που βασίζεται στην τεχνολογία AR για την πλοήγηση και τη βοήθεια αστροναυτών σε αποστολές σεληνιακής εξερεύνησης. Χρησιμοποιώντας τα γυαλιά Microsoft Hololens, το LIGHT είναι ένας βοηθός AR, που προβάλλει συνεχώς στα γυαλιά απαραίτητες πληροφορίες για τον αστροναύτη, όπως πλοήγηση διαδρομής, πληροφορίες για τις εργασίες, σεληνιακές καιρικές συνθήκες, κ.α., ενώ παράλληλα, παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του αστροναύτη. Για την επίτευξη των παραπάνω, ήταν απαραίτητη και η κατασκευή ενός μετεωρολογικού σταθμού που θα μετέδιδε δεδομένα στα γυαλιά Hololens, έτσι ώστε ο αστροναύτης να αποφεύγει επικίνδυνες περιοχές.

ECOWISE

Το πείραμα ECOWISE [Ecological COmputations WIth low-coSt sEt-up] ήταν η δεύτερη συμμετοχή της ομάδας BEAM στο φοιτητικό πρόγραμμα διαστημικής REXUS/BEXUS. Το πείραμα εκτελέστηκε στο στρατοσφαιρικό μπαλόνι BEXUS και εκτοξεύτηκε τον Οκτώβριο του 2021 από το κέντρο ESRANGE (Κίρουνα, Σουηδία).
Το πείραμα ECOWISE είχε ως στόχο να εξετάσει τους κύριους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής από την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου. Στα πλαίσια αυτού, εκτιμήθηκε η κατακόρυφη και οριζόντια κατανομή των πιο σημαντικών ιχνοαερίων (CO2 & O3) σε όλες τις φάσης της πτήσης του στρατοσφαιρικού μπαλονιού. Προκειμένου να διατηρηθεί ένα χαμηλό κόστος για την διάταξη, χρησιμοποιήθηκαν εμπορικοί επίγειοι αισθητήρες, αφού  εξασφαλίστηκε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη σωστή λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σε μελλοντικές εφαρμογές, η διάταξη μπορεί να επεκταθεί με εναλλακτικές επιλογές αισθητήρων, για διάφορες μετρήσεις σε πτήσεις με στρατοσφαιρικά μπαλόνια.

LISER

Το πείραμα LISER [LIfe Sustainability Examination with Radiation] αποτέλεσε την συμμετοχή της BEAM στον πανελλαδικό διαγωνισμό διαστημικής CanSat in Greece. Στα πλαίσια του διαγωνισμού, ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα καλούνταν να κατασκευάσουν έναν δορυφόρο σε μέγεθος από κουτάκι αναψυκτικού, ο οποίος θα εκτελούσε δύο αποστολές.
Η πρωτεύουσα αποστολή (υποχρεωτική) περιελάμβανε την συλλογή δεδομένων ατμοσφαιρικών παραμέτρων, καθώς και της θέσης, της ταχύτητας και του προσανατολισμού του CanSat, μέσω αισθητήρων πίεσης, θερμοκρασία και υγρασίας, ενός GPS και ενός γυροσκοπίου.
Η δευτερεύουσα αποστολή (επιλογή θέματος από την ομάδα) του LISER [LIfe Sustainability Examination with Radiation] πραγματευόταν την ανιχνευση ιονιζουσας ακτινοβολιας μέσω ενός σπινθηριστή , πηγή της οποίας αποτελούν τα φυσικά ραδιενεργά ισότοπα και η κοσμική ακτινοβολία ενός περιβάλλοντος και με βάση αυτό το ποσοστό ακτινοβολίας ,την εκτίμηση της βιωσιμότητας της εκάστοτε περιοχής-πλανήτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο