Μέλη Των Projects

Γνωρίστε τα μέλη της BEAM !

Κατα τη διάρκεια της πορείας μας έχουν συμμετάσχει στα projects μας πολλά άτομα. Παρακάτω υπάρχει μια σύντομη παρουσίαση του καθενός :

ECOWISE

Κωνσταντίνος Αλεξίου
Βοηθός Project Manager

Μιχαηλίδης Γιώργος
Θερμική Ανάλυση

Δάμη Υπατία
Προγραμματισμός

Λιόδης Ιωάννης
Ανάλυση Δεδομένων

Γούσιου Ζωή
Project Manager

Γκιουλίδης Μιλτιάδης
Θερμική Ανάλυση

Νικολαϊδης Γιάννης
Μηχανολογική Κατασκευή

BEAM 3rd Gen

Χρύσα Επισκόπου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Υποομάδα Electronics
Υποομάδα Marketing & Outreach

Ηρακλής Κόνσουλας
Μηχανικός Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Υποομάδα Software
Υποομάδα Marketing & Outreach

Κωνσταντίνα Νούλα
Φυσικός

Υποομάδα Science
Υποομάδα Marketing & Outreach

Δημήτριος Κομίτης
Φυσικός

Υποομάδα Science

Ειρήνη Ροδίου
Φυσικός

Υποομάδα Software
Υποομάδα Electronics

Έλλη Μωραΐτου
Μηχανολόγος Μηχανικός

Υποομάδα Mechanical

Βασιλική Παπαθεοδώρου
Χημικός Μηχανικός

Υποομάδα Mechanical

Αναστάσιος Μουράτογλου
Business Administration

Υποομάδα Marketing & Outreach

Δημήτριος Μανώλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Υποομάδα Electronics

Αλέξανδρος Κόρκος
Πληροφορικός

Υποομάδα Software

Μαρία Δώλη
Φυσικός

Υποομάδα Software

Ηλίας Μυσερλής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Υποομάδα Software

LISER

Ευδοκία Κουρσουμπά
Φυσικός

Υποομάδα Data Analysis
Project Manager

This image has an empty alt attribute; its file name is alex-768x1024.png
Αλέξανδρος Μυλωνάς
Φυσικός

Υποομάδα Mechanical
Υποομάδα Software

Γιώργος Βέλλιος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Υποομάδα Electronics

Κατερίνα Βοσνιάδου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Υποομάδα Telecommunications

Γιώργος Μιχαηλίδης
Φυσικός

Υποομάδα Data Analysis

Βασίλης Σακελλαρίδης
Πληροφορικός

Υποομάδα Software
Υποομάδα Mechanical

Κωνσταντίνος Μαλάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Υποομάδα Data Analysis

Γιώργος Μήτρογλου
Οικονομολόγος

Υποομάδα Fundraising

Μετάβαση στο περιεχόμενο